پارامترهای محصول

پارامترهای دلخواه محصول جهت ارائه اطلاعات کامل تر

پارامترهای محصول

لیست پیش فرض پارامترها

به کمک پارامترها می توانید ویژگی ها و مشخصات یک محصول را به صورت منظم برای هر محصول درج نمایید. همچنین امکان فیلترینگ محصولات در زمان جستجو بر اسا این پارامترها امکان پذیر می باشد.

توسط این بخش می توانید برای محصولات موجود در فروشگاه خود پارامترهای مختلفی نظیر رنگ، جنس، مدل، ظرفیت و ... تعیین نمایید. در هنگام اضافه یا ویرایش محصول در پنل مدیریت در صورتی که پارامتری را در لیست پیش فرض پارامترها اضافه شده باشد، پارامترهای داخل این لیست بدون در نظر گرفته شدن دسته بندی محصول برای تمامی محصولات نمایش داده خواهد شد.

لیست پیش فرض پارامترها

تعریف گروه پارامترها و مشخص نمودن دسته بندی های قابل استفاده برای پارامتر

به منظور سهولت و مدیریت استفاده از پارامترها، می توانید گروه های مختلف پارامتر تعریف نمایید و مشخص کنید هر گروه پارامتر برای کدام دسته بندی استفاده گردد.

تعریف گروه پارامترها و مشخص نمودن دسته بندی های قابل استفاده برای پارامتر

تعریف سرتیتر برای پارامترها

با کمک این ویژگی می توانید برای هر گروه از پارامترها، چندین دسته بندی داخلی تعریف نمایید و داخل هر دسته بندی، پارامترهای مختلف تعریف نمایید تا پارامترهای مشابه و با موضوع یکسان در کنار هم نمایش داده شوند.

تعریف سرتیتر برای پارامترها

تعریف پارامترها با مقدار پیش فرض و چند گزینه ای

در بعضی موارد نیاز هست تا از یک پارامتر چندین مقدار وجود داشته باشد تا مشتری بتواند بر اساس سلیقه خود پارامتر مناسب را انتخاب نماید. به طور مثال در یک فروشگاه پوشاک، برای رنگ لباس مقادیر مختلف می توان تعریف نمود تا مشتری رنگ لباس خود را انتخاب نماید. در این حالت شما می توانید به ازای مقادیر مختلف برای یک پارامتر، قیمت متفاوت تعریف نمایید تا بانتخاب آن توسط مشتری، مبلغ مورد نظر به قیمت پایه اضافه گردد.

تعریف پارامترها با مقدار پیش فرض و چند گزینه ای

انتقال یک پارامتر به سرتیتر دیگر و یا یک گروه پارامتر به لیست پارامتر دیگر

به کمک این امکان شما می توانید پارامتر تعریف شده در یک سر تیتر را به سر تیتر دیگر و یا دسته پارامتر دیگری منتقل نمایید و در گروه جدید از آن استفاده نمایید.

انتقال یک پارامتر به سرتیتر دیگر و یا یک گروه پارامتر به لیست پارامتر دیگر
cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china