ماژول ها و روش های ارسال

اجازه دهید خود مشتریان روش دریافت محصولشان را انتخاب کنند!

ماژول ها و روش های ارسال

تعریف تعداد نامحدود روش ارسال و تخصیص هزینه بر اساس فرمول های مختلف و توضیحات و متن ارسالی به ایمیل

محدودیتی در تعریف تعداد روش های ارسال، تخصیص هزینه بر اساس فرمول های مختلف و توضیحات و متن ارسالی به ایمیل وجود ندارد و مدیر فروشگاه می تواند به تعداد دلخواه از این روش ها با متن و توضیحات دلخواه تعریف نماید.

تعریف تعداد نامحدود روش ارسال و تخصیص هزینه بر اساس فرمول های مختلف و توضیحات و متن ارسالی به ایمیل

امکان انتخاب روش های پرداخت مورد استفاده برای روش های ارسال

با این امکان می توانید به ازای هر روش ارسالی که تعریف می کنید، مشخص نمایید که در این روش ارسال از چه روش پرداختی استفاده شود.

امکان انتخاب روش های پرداخت مورد استفاده برای روش های ارسال

تخصیص آیکون به روش ارسال

می توانید به روش های ارسالی که ایجاد می کنید یک آیکون یا نشان اختصاص دهید.

تخصیص آیکون به روش ارسال

ماژول های خرید پستی وب سرویس متنوع

ماژول های خرید پستی وب سرویس متنوع

ماژول های خرید پستی  وب سرویس متنوع

پست پیشتاز و سفارش و تعیین قیمت طبق تعرفه

پست پیشتاز و سفارش و تعیین قیمت طبق تعرفه

پست پیشتاز و سفارش و تعیین قیمت طبق تعرفه

ماژول هزینه ثابت و یا درصدی از سفارش

در این روش سیستم با بررسی سفارش، به صورت خودکار از میان گزینه های "هزینه ثابت" و "درصدی از کل سفارش"، هرکدام را که بیشتر باشد درنظر می گیرد.

ماژول هزینه ثابت و یا درصدی از سفارش
cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china