مالیات بر ارزش افزوده

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آنچنان هم سخت نیست!

مالیات بر ارزش افزوده

فعال و غیرفعال کردن مالیات بر ارزش افزوده

در صورت نیاز امکان فعال نمودن مالیات بر ارزش افروده (VAT) سازگار با نظام مالیاتی ایران به سادگی در نرم افزار وجود دارد. همچنین میزان مالیات بر ارزش افزوده به صورت جداگانه در فاکتور خریدار نمایش و منظور می گردد.

فعال و غیرفعال کردن مالیات بر ارزش افزوده

امکان تعیین درصد مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مقاطع مختلف زمانی در کشور، این امکان برای مدیران فروشگاه در نظر گرفته شده است که در هر لحظه درصد مالیات را مطابق با شرایط تغییر دهند .

امکان تعیین درصد مالیات بر ارزش افزوده

امکان تعیین مالیات بر ارزش افزوده فقط برای برخی از محصولات

ممکن است در یک فروشگاه اینترنتی فقط برخی از محصولات مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افروده باشند، این قابلیت در نرم افزار وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده فقط برای برخی محصولات مورد نظر اعمال گردد.

امکان تعیین مالیات بر ارزش افزوده فقط برای برخی از محصولات
cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china