واحدهای پول

برای تبدیل واحدهای پول همیشه نیاز به صرافی نیست!

واحدهای پول

تعریف واحدهای پول مختلف و نمایش قیمت در سایت به واحد پول انتخاب شده

امکان تعریف و نمایش قیمت محصولات به واحدهای مختلف پول و همچنین امکان تعیین واحد پول پیش فرض در نرم افزار فراهم می باشد، به طور مثال واحد پول به جای ریال به تومان نمایش داده شود.

تعریف واحدهای پول مختلف و نمایش قیمت در سایت به واحد پول انتخاب شده

محاسبه خودکار واحد پول فقط با وارد کردن نرخ تبدیل در تنظیمات واحد پول

نیازی به وارد نمودن قیمت های مختلف به واحدهای پول در مرکز مدیریت فروشگاه نیست، قیمت ها به واحد پول پیش فرض وارد می گردد و سیستم بر اساس نرخ تبدیلی که برای واحد پول ها وارد شده است، قیمت را به واحد پول انتخابی مشتری تبدیل خواهد نمود. مثلا مشتری می تواند قیمت ها را به واحد ریال، تومان و یا دلار مشاهده نماید که در این صورت محاسبات به صورت خودکار انجام خواهد شد.

محاسبه خودکار واحد پول فقط با وارد کردن نرخ تبدیل در تنظیمات واحد پول

محاسبه و تبدیل هزینه به ریال و ارسال به درگاه های بانکی

مبالغ سفارشات ارسالی به درگاه های بانکی حتما می بایست به ریال ارسال گردد. در تنظیمات ماژول های بانکی این امکان وجود دارد که در صورت ورود مبالغ به هر واحد پولی، قیمت ارسالی به درگاه بانکی به صورت خودکار تبدیل به ریال و سپس ارسال گردد.

محاسبه و تبدیل هزینه به ریال و ارسال به درگاه های بانکی
cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china